Мэдээ мэдээлэл

Салбарын гэрчилгээ гардуулав.

Телевизийн төв станц, Радио нэвтрүүлэх төв станц, Хотын шугамын радиогийн албыг тус тус байгууллагын албан ёсны “Салбарын гэрчилгээ” тамга, тэмдгийг нэгжийн дарга нарт “Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” УТҮГазрын захирал С.Цагаанхүү гардууллаа.


Баян-Өлгий аймгийн РТСГазрын ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар хуралдав.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын удирдлагууд Баян-Өлгий аймгийн РТСГазрын удирдлага, ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар холбогдож ажил байдалтай нь танилцаж, ажлын үүрэг чиглэл өгөв. Мөн байгууллагын дотоод сүлжээнд ашигладаг eoffice.rtbn.gov.mn программыг Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Дорнод, Өмнөговь аймгийн РТСГазарт онлайнаар сургалт явууллаа.


Хөвсгөл аймгийн РТСГазрын ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар хуралдав.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын удирдлагууд Хөвсгөл аймгийн РТСГазрын удирдлага, ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар холбогдож ажил байдалтай нь танилцаж, ажлын үүрэг чиглэл өгөв.


“ЭРҮҮЛ-АГААР ХӨДӨЛГӨӨН-ЭРҮҮЛ МЭНД” уриан дор Богд-Хан уулын цэцээ гүний оргилд гарлаа.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар нь “ЭРҮҮЛ-АГААР ХӨДӨЛГӨӨН-ЭРҮҮЛ МЭНД”  уриан дор Улаанбаатар хотын ноён оргил болох дархан цаазат Богд-Хан уулын Цэцээ гүний оргилд 2017 оны 11 сарын 25-ний өдөр аяллыг зохион байгуулж ажилтан, албан хаагчид амжилттай гарлаа.


Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн технологийн хөгжлийн хандлага сэдвийн дор сургалтыг зохион байгууллаа.

Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн технологийн хөгжлийн хандлага сэдвийн дор сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалт нь одоо ашиглаж байгаа болон шинэчлэгдэж байгаа техник технологи, программын талаар ажилтан албан хаагчдад танилцуулан цаашид хийх хөгжлийн талаар танилцууллаа.


Говь-Алтай аймгийн РТСГазрын ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар хуралдав

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын удирдлагууд Говь-Алтай аймгийн РТСГазрын удирдлага, ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар холбогдож ажил байдалтай нь танилцаж, ажлын үүрэг чиглэл өгөв.


Ховд аймгийн Манхан суманд шинээр ТV станцын сайтын байр цамхаг ашиглалтанд оруулав.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар нь Ховд аймгийн Манхан суманд шинээр ТV станцын сайтын байр цамхгийг ашиглалтанд хүлээлгэн өглөө. Телевизийн станцын тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг Баян-Өлгий аймгийн РТСГазрын дарга Н.Дидараар удирдуулсан инженерийн техникийн ажилтнууд  мэргэжлийн өндөр төвшинд хийж гүйцэтгэсэн болно. Өмнө нь Дараа нь  


Өмнөговь аймгийн РТСГазрын ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар хуралдав.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын удирдлагууд Өмнөговь аймгийн РТСГазрын удирдлага, ажилтан албан хаагчидтай онлайнаар холбогдож ажил байдалтай нь танилцаж, ажлын үүрэг чиглэл өгөв.


Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг зохион байгуулав.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын ажилтан албан хаагчдын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, идэвхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд тус газрын нэгжийн дарга, удирдах албан тушаалтнуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг 2017 оны 11-р сарын 08-нд амжилттай зохион байгууллаа.        


Welcome world

It’s my first article