Утас: 77003111 Факс: 77003119

Back to Top

Хүний нөөцийн бодлого: Манай байгууллагын  Хүний Нөөцийн бодлого нь шударга, эерэг таатай орчинг бий болгож байгууллагын эрхэм зорилгод нийцүүлэн ажилтан ажиллагсдын ажлын бүтээмж, хариуцлага, сахилгыг өндөржүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг  шийдвэрлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, орон байрны нөхцлийг сайжруулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, цалин хөлс тусламж тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилттойгоор  ажиллаж байна.