Утас: 77003111 Факс: 77003119

Back to Top

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮДҮҮВЧ

 

bvtets

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” Улсын Төсөвт Үйлдвэрийн Газар нь Монгол улсын Төрийн өмчийн хорооны 2009 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 152 тоот тогтоолоор байгуулагдсан. Тус газар нь 6 хэлтэс 15 нэгжтэй 600 гаруй инженер техникийн ажилтан, операторуудад цалин түүнтэй адилтгах хөдөлмөрийн хөлс олгон үйл ажиллагаагаа явуулдаг.