Утас: 77003111 Факс: 77003119

Back to Top

Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар нь Ази, номхон далайн өргөн нэвтрүүлгийн холбоо/ ABU /,  АНУ-ын сансарын холбоо, Ази, номхон далайн Цахилгаан холбооны байгууллага /АPT/, Шведын  PROGIRA байгууллага,  дэлхийн болон бүс нутгийн олон улсын байгууллага, Rohde Schwarz, Thomson, Transradio зэрэг тэргүүлэх компануудтай хамтран ажилладаг. Mонголын Үндэсний Олон Нийтийн Радиогийн Тусгай хөтөлбөрийг  Япон, Хятад, Англи, Монгол хэл дээр дамжуулж зүүн, зүүн өмнөд азийн сонсогч, хэрэглэгчдэд дамжуулан хүргэх хариуцлагатай үүргийг гүйцэтгэдэг.