Cтанцуудын байршил

Хот орчмын тоон нэвтрүүлэх станцууд

 

Хөвсгөл

Өмнөговь

Говь-Алтай

Дорнод

Баян-Өлгий