Телевизийн дахин дамжуулах үйлчилгээ

Монгол Улсын Засаг Захиргааны бүх нэгж аймаг, хот, сум суурин, баг хороо, Уул уурхай, Хөдөө аж ахуй томоохон үйлдвэр бүхий улсын чанартай амралт сувирлалын газар зэрэг 381 газар суурилуулсан. 762 ширхэг тоон телевизүүдын хөтөлбөрийг дуу дүрсний өндөр чанартайгаар дахин дамжуулан хэрэглэгчидэд хүргэж байна.

ТА ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛ

Та үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичгээ факс, и-мэйлээр ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцлийн дагуу Маркетинг, төлөвлөлтийн хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой.
Үнэ тариф:

 

Тайлбар: Нийт 6 сувгийн өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулах боломжтой ба өдөрт 19 цагийн нэвтрүүлэг цацдаг бөгөөд өдөр бүрийн цагийн тооцоог үндэслэн тарифаар үржүүлж  төлбөрийг тооцож авна.

Орон нутгийн телевизийн сувгийн сарын түрээсийн тариф

 

1 Аналоги ТВ оролттой сувгийн түрээс Дамжуулсан цаг харгалзахгүй 150000
2 Тоон ТВ оролттой сувгийн түрээс Дамжуулсан цаг харгалзахгүй 175000

 

 

Тоон дамжуулах системийн түрээсийн тариф

 

1 Дамжуулах системийн түрээс Дамжуулсан цаг харгалзахгүй 80000
2 Анхны холболтын үнэ 250000