Түгээмэл мэргэжилтэн ажилтануудын ХАБЭА-н давтан сургалт

РТҮС УТҮГазрын ажилтан албан хаагчид нь жилд 1 удаа ХАБЭА ГАУС-н сургалтанд хамрагддаг. Энэ сургалтыг “Түгээмэл мэргэжилтэй” ажилтны сургалт гэнэ. Сургалтаар ажилтан нь өөрийн ажлын байрны онцлог түүнд үүсэж болох эрсдэл, эрсдлийг хэрхэн арилгах талаар зохих мэдлэг олж авах ба мэддэг зүйлээ эргэн санах ач холбогдолтой. Ингэснээр дээрхи албан хаагчид нь ХАБЭА-н I II-р зэрэгтэй хариуцлагатан болох юм. Сургалтыг Хяналт, шинжилгээ, clash royale hack 2017 android үнэлгээний хэлтсээс зохион байгуулж, сургалтанд түгээмэл мэргэжилийн 28 албан хаагч оролцлоо.

16107676_1284116208316604_1403561824_o

16145134_1284116254983266_1369021364_o