Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг зохион байгуулав.

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын ажилтан албан хаагчдын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, идэвхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд тус газрын нэгжийн дарга, удирдах албан тушаалтнуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг 2017 оны 11-р сарын 08-нд амжилттай зохион байгууллаа.

 

 

 

 


    Сэтгэгдэл үлдээх

    Your email address will not be published. Required fields are marked *