Түрээсийн үйлчилгээ

Байр талбай, антенн цамхаг түрээслэх

We serve a rental service of antenna tower and site in Ulaanbaatar city, aimag center, district and soum.
Манай үйлчилгээ нь үүрэн оператор компани болон бусад үйлчилгээний газруудад тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой антенн,
тоног төхөөрөмжүүдийг өөрийн эзэмшлийн байр, цамхагтаа байршуулан эрчим хүчээр хангаж байр талбайн түрээсийн гэрээ хийж
байна.

РТҮС УТҮГ-ын орон нутаг дахь сайтын техникийн байр

Аймаг Сум Байр
1 Baya-Ulgii province Өлгий РТҮС
УТҮГ
2 Дархан-Уул Дархан РТҮС
УТҮГ
3 Завхан Улиастай РТҮС
УТҮГ
4 Архангай Эрдэнэбулган РТҮС
УТҮГ
5 Булган Булган РТҮС
УТҮГ
6 Khuvsgul province Мөрөн РТҮС
УТҮГ
7 Увс Улаангом РТҮС
УТҮГ
8 Ховд Жаргалант РТҮС
УТҮГ
9 Dornod province Хэрлэн РТҮС
УТҮГ
10 Өвөрхангай Арвайхээр РТҮС
УТҮГ
11 Дорноговь Сайншанд РТҮС
УТҮГ
12 Дундговь Мандалговь РТҮС
УТҮГ
13 Төв Зуунмод РТҮС
УТҮГ
14 Булган Дашинчилэн РТҮС
УТҮГ
15 Увс Баруунтуруун /Шад сайт/ РТҮС
УТҮГ
16 Ховд Манхан РТҮС
УТҮГ
17 Govi-Altai province Есөнбулаг РТҮС
УТҮГ
18 Улаанбаатар Өлзийт РТҮС
УТҮГ
19 Баянхошуу РТҮС
УТҮГ
20 Биокомбинат РТҮС
УТҮГ
21 Бэлх РТҮС
УТҮГ
22 Гачуурт РТҮС
УТҮГ
23 Налайх РТҮС
УТҮГ
24 Хужирбулан РТҮС
УТҮГ
25 Шархад РТҮС
УТҮГ
26 ТТС РТҮС
УТҮГ
27 Чингэлтэй РТҮС
УТҮГ

 

РТҮС УТҮГ-ын орон нутаг дахь цамхаг

Аймаг Сум Өндөр Цамхаг
1 Baya-Ulgii province Өлгий
/хуучин/
28м РТҮС УТҮГ
2 Өлгий
/шинэ /
18м РТҮС УТҮГ
3 Дархан-Уул Дархан
30м РТҮС УТҮГ
4 Орхон Говил 15м РТҮС УТҮГ
5 Завхан Улиастай 24м РТҮС УТҮГ
6 Нөмрөг
32м РТҮС УТҮГ
7 Архангай Эрдэнэбулган 24м РТҮС УТҮГ
8 Хотонт 32м РТҮС УТҮГ
9 Булган Булган
24м РТҮС УТҮГ
10 Бүрэгхангай 32м РТҮС УТҮГ
11 Дашинчилэн 32м РТҮС УТҮГ
12 Khuvsgul province Мөрөн
24м РТҮС УТҮГ
13 Бүрэнтогтох 32м РТҮС УТҮГ
14 Увс Улаангом 28м РТҮС УТҮГ
15 Баруунтуруун /Шад сайт/ 28м РТҮС УТҮГ
16 Ховд Жаргалант 24м РТҮС УТҮГ
17 Манхан 18м РТҮС УТҮГ
18 Dornod province Хэрлэн
25м РТҮС УТҮГ
19 Umnugobi province Баяндалай 25м РТҮС УТҮГ
20 Номгон 25м РТҮС УТҮГ
21 Дорноговь Айраг 25м РТҮС УТҮГ
22 Эрдэнэ 25м РТҮС УТҮГ
23 Сүхбаатар Бүрэнцогт 25м РТҮС УТҮГ
24 Наран 25м РТҮС УТҮГ
25 Сүхбаатар 25м РТҮС УТҮГ
26 Хэнтий Цэнхэрмандал 25м РТҮС УТҮГ
27 Норовлин 25м РТҮС УТҮГ
28 Өндөрхаан 32м РТҮС УТҮГ
29 Өвөрхангай Арвайхээр 32м РТҮС УТҮГ
30 Дундговь Мандалговь 32м РТҮС УТҮГ
31 Govi-Altai province Есөнбулаг 25м РТҮС УТҮГ
32 Төв Зуунмод
32м РТҮС УТҮГ
33 Улаанбаатар Өлзийт РТҮС УТҮГ
34 Баянхошуу РТҮС УТҮГ
35 Биокомбинат 16м РТҮС УТҮГ
36 Бэлх РТҮС УТҮГ
37 Гачуурт РТҮС УТҮГ
38 Хужирбулан 16м РТҮС УТҮГ
39 Налайх 20м РТҮС УТҮГ
40 Шархад РТҮС УТҮГ
41 ОНРТ-н
төв байрны хашаанд
180м РТҮС УТҮГ

 

ТА ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛ

Та хүсэлт гаргахдаа байрлуулах тоног төхөөрөмжийн 3 хэмжээст хэмжээ болон  татах кабелийн төрөл, эрчим хүч хэрэглэх
чадал, антенны төрөл зэргийг тодорхойлсон хүсэлтэй албан бичгийг и-мэйл болон факсаар ирүүлж, хүсэлтийн дагуу
үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцлийн дагуу Маркетинг, төлөвлөлтийн хэлтэстэй гэрээ байгуулж,
үйлчилгээ авах боломжтой.

Үнэ тариф: