Хүний нөөц

Хүний нөөцийн бодлого

Манай байгууллагын Хүний Нөөцийн бодлого нь шударга, эерэг таатай орчинг бий болгож байгууллагын эрхэм зорилгод нийцүүлэн ажилтан ажиллагсдын ажлын бүтээмж, хариуцлага, сахилгыг өндөржүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, орон байрны нөхцлийг сайжруулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, цалин хөлс тусламж тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилттойгоор ажиллаж байна.

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Бид сонгон шалгаруулалтыг тухайн хүний мэдлэг, туршлага, ур чадварыг харгалзан дараах үе шаттайгаар явуулдаг.

Нээлттэй ажлын байр

  • Хангамж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн - Салбар/нэгж: Хангамж үйлчилгээний алба Ажлын Ерөнхий шаардлага Мэргэжил  дээд Компьютерийн хэрэглээний программууд ашиглах чадвар бүрэн эзэмшсэн Тусгай шаардлага Төрийн албаны ёс… дэлгэрэнгүй
  • Ээлжийн инженер-2 - Салбар/нэгж:  Хонхорын Радио нэвтрүүлэх төв станц Ажлын байрны зорилго/үүрэг: РНТС-ын техникийн танхимуудад байрлах тоног төхөөрөмжүүдэд хяналт тавьж, техник төхөөрөмжийн  тогтвортой ажиллагааг… дэлгэрэнгүй
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн - Салбар/нэгж: :  “Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ “  УТҮГ Тавигдах шаардлага:  ХАБЭА-н ажилтан бэлтгэх мэргэшүүлэх сургалтанд сууж гэрчилгээ авсан бол давуу тал болно Багаар… дэлгэрэнгүй
  • Холбооны инженер Мэдээллийн технологийн инженер - Салбар/нэгж:  Баян-Өлгий аймгийн Радио Телевизийн Сүлжээний Газар Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Радио болон телевизийн техникийн ашиглалт үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал,… дэлгэрэнгүй
  • Ашиглалтын инженер-2 - Салбар/нэгж:  “Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ “  УТҮГ Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Радио өргөн нэвтрүүлгийн техникийн ашиглалт үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн техникийн бэлэн… дэлгэрэнгүй
  • Шугамын монтёр,засварчин - Салбар/нэгж: “Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ “  УТҮГ-ын Хотын шугам радиогийн алба Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Радио шугамын байгууламжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны… дэлгэрэнгүй
  • Үйлчлэгч - Салбар/нэгж: Хангамж үйлчилгээний алба Ажлын байрны зорилго/үүрэг:  “Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” УТҮГ-ын чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн аргачлалуудын дагуу цэвэрлэх… дэлгэрэнгүй
  • Жолооч - Салбар/нэгж: Хангамж үйлчилгээний алба Ажлын байрны зорилго/үүрэг:  Радио телевизийн дамжуулах сүлжээний тасралтгүй ажиллах горимыг хангах  үйлчилгээнд Hyundai Starex бага оврын… дэлгэрэнгүй