Түрээсийн үйлчилгээ

Байр талбай, антенн цамхаг түрээслэх

Улаанбаатар хот, аймгийн төв, дүүрэг, сум суурин газарт антенн цамхаг, байр талбайн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Манай үйлчилгээ нь үүрэн оператор компани болон бусад үйлчилгээний газруудад тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой антенн, тоног төхөөрөмжүүдийг өөрийн эзэмшлийн байр, цамхагтаа байршуулан эрчим хүчээр хангаж байр талбайн түрээсийн гэрээ хийж байна.

ТА ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛ

Та хүсэлт гаргахдаа байрлуулах тоног төхөөрөмжийн 3 хэмжээст хэмжээ болон  татах кабелийн төрөл, эрчим хүч хэрэглэх чадал, антенны төрөл зэргийг тодорхойлсон хүсэлтэй албан бичгийг и-мэйл болон факсаар ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцлийн дагуу Маркетинг, төлөвлөлтийн хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой.

Үнэ тариф: