Түрээсийн үйлчилгээ

Байр талбай, антенн цамхаг түрээслэх

УБ хотод – Телевизийн төв антенн – 180м, Баянхошуу,  Бэлх,  Биокомбинат,  Гачуурт,  Хужирбулан, Өлзийт,  Шархад, Цайз,  Налайх,
Орон нутагт – Дорнод, Говь-алтай, Өмнөговь, Өвөрхангай, Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Дархан, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Хөвсгөл, Ховд, Завхан, Баянхонгор, Дорноговь зэрэг газруудад найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан, стандартын шаардлага хангасан техникийн байр, 25 метр, 32 метрийн өндөртэй цамхагтай болно.

Улаанбаатар хот, аймгийн төв, дүүрэг, сум суурин газарт антенн цамхаг, байр талбайн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Манай үйлчилгээ нь үүрэн оператор компани болон бусад үйлчилгээний газруудад тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой антенн, тоног төхөөрөмжүүдийг өөрийн эзэмшлийн байр, цамхагтаа байршуулан эрчим хүчээр хангаж байр талбайн түрээсийн гэрээ хийж байна.

ТА ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛ

Та хүсэлт гаргахдаа байрлуулах тоног төхөөрөмжийн 3 хэмжээст хэмжээ болон  татах кабелийн төрөл, эрчим хүч хэрэглэх чадал, антенны төрөл зэргийг тодорхойлон санал ба бичиг ирүүлнэ.  Та үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичгээ факс, и-мэйлээр ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцлийн дагуу Маркетинг, төлөвлөлтийн хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой.

Үнэ тариф: