Утас: 77003111 Факс: 77003119

Back to Top

  • Радио нэвтрүүлэх

    төв станц

  • Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ

    УТҮГ

Манай үйлчилгээ

------------------------------------

Радио өргөн нэвтрүүлэг

МҮОНР 1,2-р програмыг Их чадлын радио нэвтрүүлэх станцаар (Улаанбаатар хот, Баян-Өлгий, Дорнод, Говь-Алтай, Өмнөговь, Хөвсгөл аймгуудад). МҮОНР 1-р програмыг бүх аймгийн төв болон 40 орчим томоохон сум суурин газруудад FM 105,5MГц хүргэж байна.

Интернэт радио

Хэрэглэгч та Дэлхийн аль ч улс орноос интернэт ашиглан /www.itradionet.com/ хаягаар хандан орж МҮОНРадиогийн нэгдүгээр хөтөлбөрийг хүлээн авах боломжтой.

Тоон систем

Монгол улсын нутаг дэвсгэр 381 сум суурин газарт Үндэсний болон арилжааны телевизийн нэвтрүүлэгийг иргэдэд хүргэж байна.